Redis服务器和Redis客户端的启动和关闭

Redis服务器

启动Redis服务器

redis-server
redis-server /usr/local/etc/redis.conf

停止Redis服务器

只有在客户端通过shutdown命令结束时,才会保存到磁盘中。

Crtl+ C

Redis客户端

Redis客户端的启动

redis-cli

将客户端的数据保存在服务器的磁盘上,然后关闭服务器。

shutdown

Redis客户端的关闭。

exit